UGDYMAS

      VšĮ Nevalstybinio lopšelio-darželio „Vieversiukas“ tikslas: Ugdyti su meile ir nuoširdumu įtakojant visapusišką vaiko- asmenybės brandą.

Uždaviniai:      
  1. Užtikrinti kokybišką ugdymo programų vykdymą. Autorinė programa "Vieversiukas" parengta vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos ikimokyklinio ugdymo programos nuostatomis, norminiais teisės aktais.
  2. Padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo ir muzikos mokyklos programas.
  3. Saugoti ir stiprinti psichinę ir fizinę vaiko sveikatą, laiduoti jų saugumą.
  4. Padėti vaikui tenkinti savo prigimtinių gebėjimų pažinimo, meninius (mūzinio ugdymo pagalba: muzika- dailė- žodis- emocija- judesys- kūryba), saviraiškos poreikius.
  5. Padėti formuotis vaiko bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiams, skatinti vaiko kalbos ugdymąsi - pagrindinę vaiko bendravimo ir saviraiškos priemonę.
  6. Padėti vaikui ugdytis savybes padedančias gyventi nuolat besikeičiančiame pasaulyje: savivertę, sveikatingumą, emocinį intelektą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, vaizduotę, meninį pojūtį, atmintį, logiką, kritinį mąstymą, rūpinimąsi savimi ir kitais, visuomeniškumo jausmą.
  7. Gerbti kiekvieno vaiko ir jo šeimos kultūros individualumą ir unikalumą. Kviesti tėvus į grupėje ir įstaigoje organizuojamus renginius. Skatinti aktyviai dalyvauti ugdymo (si) procese. Sąveikaujant su šeimomis individualizuoti ugdymą.
  8. Nuolat kurti saugią, stimuliuojančią ugdomąją aplinką.

GALERIJA

Vieversiukų (1,5-2 m.) grupėVieversiukų (1,5-2 m.) darbeliai

Ąžuoliukų (3-4 m.) grupė

Ąžuoliukų (3-4 m.) darbeliai